Ad Unit (Iklan) BIG

Link tải WanDriver 6.5 (Easy DriverPack 6.5) tiếng Việt

Đăng nhận xét
Link tải WanDriver 6.5 (Easy DriverPack 6.5) tiếng Việt
WanDriver 6.5 hay Easy DriverPack 6.5 là phần mềm cho phép bạn cài Driver tự động cho mọi dòng máy trên các phiên bản Windows XP, 7 và 8.1. Ở đây mình có 5 phiên bản WanDriver tương ứng dành cho 5 phiên bản Windows, bạn hãy chọn phiên bản phù hợp với Windows bạn đang sử dụng:


WanDriver dành cho Windows XP (x86) 32-bit
Link tải : Fshare.vn
MD5: 01d325ffa69ecaa16617be0e795c57c8

WanDriver dành cho Windows 7 (x86) 32-bit
Link tải: Fshare.vn
MD5: 2a732cbe9d556ed675d2eb0f3a64df5a

WanDriver dành cho Windows 7 (x64) 64-bit
Link tải: Fshare.vn
MD5: 7bbff09a280a5000485df5a2cd1c4499

WanDriver dành cho Windows 8/8.1/10 (x86) 32-bit
Link tải: Fshare.vn
MD5: 0d0ee6f82379bfdd40804a61a8a22dbe

WanDriver dành cho Windows 8/8.1/10 (x64) 64-bit
Link tải: Fshare.vn
MD5: a1fb525e89aae0489d046ee821ebf118


JQThang.blogspot.com(St. Blogtinhoc)

Quang Thắng
Admin tại: www.qthang.net

Related Posts

Đăng nhận xét

Subscribe Our Newsletter